• PB95 6,72zł
  • PB98 6,99zł
  • ON 6,75zł
  • LPG 3,12zł
  • AdBlue 2,99zł
  • Gaz 73zł Butla 11KG

Stacja czynna 24/h
od 22:00 do 6:00 stacja samoobsługowa

Jakość paliw - Huzar Nowy Targ

Protokoły z kontroli inspekcji handlowej

Inspekcja handlowa 2016

Inspekcja handlowa 2015