• PB95 6,57zł
  • PB98 6,79zł
  • ON 7,68zł
  • LPG 3,02zł
  • AdBlue 3,99zł
  • Gaz 85zł Butla 11KG

Stacja czynna 24/h
od 22:00 do 6:00 stacja samoobsługowa

Jakość paliw - Huzar Nowy Targ

Protokoły z kontroli inspekcji handlowej

Inspekcja handlowa 2016

Inspekcja handlowa 2015