• PB95 6,72zł
  • PB98 6,99zł
  • ON 6,75zł
  • LPG 3,12zł
  • AdBlue 2,99zł
  • Gaz 73zł Butla 11KG

Stacja czynna 24/h
od 22:00 do 6:00 stacja samoobsługowa

Karta Biznes Profit - Huzar Nowy Targ

Niniejsza karta honorowana jest na stacjach paliw oznaczonych logo Huzar, objętych programem Biznes Profit i upoważnia okaziciela do otrzymania rabatu o wartości nie mniej niż 5gr/litr.

Niniejsza karta nie jest kartą debetową, kredytową ani płatniczą. Użytkownik karty akceptuje zasady programu, które mogą się zmienić. Karta jest własnością stacji na której została wydana i podlega zwrotowi na każde żadanie właściciela.